Du lịch Hải Phòng

Vietnam airlines khuyến mại chặng bay quốc tế

Địa chỉ: 65 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

Phone: 031.3569 600

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Website: http://www.dulichhaiphong.gov.vn

Hãng hàng không Việt Nam vừa ra thông báo giá khuyến mại cho một số chuyến bay quốc tế đi Hàn Quốc, Quảng Châu, Luân Đôn, Đông Nam Á...
Hà Nội – Seoul / Pusan : Vé khứ hồi 399USD

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Ttùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Hạng ghế

Phổ thông

Ngày xuất vé

10/10/2012 - 30/11/2012

Ngày khởi hành

- Ðối với hành trình đến Seoul : từ 20/10/2012 – 20/01/2013
- Ðối với hành trình đến Pusan : từ 20/10/2012 – 20/12/2012

Thời gian dừng tối đa

3 tháng

Thay đổi đặt chỗ

 • Trước ngày khởi hành: Ðổi vé với phí 50$/lần
 • Vào/Sau ngày khởi hành: Không được phép

Ðổi hành trình

Không được phép.

Gia hạn vé

Không được phép.

Hoàn vé

50USD/vé

Giới hạn chuyến bay

 • Hà Nội – Seoul : Chỉ đc phép trên chuyến bay VN414 / VN415.
 • Hà Nội – Pusan : Chỉ đc phép trên chuyến bay của VN do VN khai thác

Hà Nội - Ðài Bắc/ Cao Hùng: Vé khứ hồi 399 USD
Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Ttùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Hạng ghế

Phổ thông

Ngày xuất vé

01/10/2012-20/01/2013

Ngày khởi hành

05/10/2012-20/01/2013

Thời gian dừng tối đa

3 tháng

Thay đổi đặt chỗ

 • Trước ngày khởi hành: Ðổi vé với phí 30$/lần
 • Vào/Sau ngày khởi hành: Không được phép

Ðổi hành trình

Không được phép.

Gia hạn vé

Không được phép.

Hoàn vé

50USD/vé

Giới hạn chuyến bay

 • VN578: Không áp dụng trong giai đoạn từ 19-28/11/2012, 18-22/12/2012, 01-04/01/2013.
 • VN579: Không áp dụng trong giai đoạn từ 13-18/12/2012.

Hà Nội - Quảng Châu: Khứ hồi thấp nhất từ 130 USD
Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Ttùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Hà Nội – Quảng Châu:

 • 150USD /vé khứ hồi (NEE3M).
 • 130USD /vé khứ hồi (RAP14).

Hạng ghế

Phổ thông

Ngày xuất vé

15/07/2012-31/12/2012

Ngày khởi hành

15/07/2012-31/12/2012

Thời gian dừng tối đa

3 tháng

Thay đổi đặt chỗ

 • Trước ngày khởi hành: Ðược phép với phí 50USD/lần
 • Vào/Sau ngày khởi hành: Không được phép

Ðổi hành trình

Không được phép

Gia hạn vé

Không được phép.

Hoàn vé

Không được phép.

Thời gian không áp dụng

 • 28/08-05/09/2012
 • 04/10-18/10/2012

Ðặt chỗ, xuất vé:

 • Loại giá RAP14 (130USD): Ðặt chỗ và xuất vé trước 14 ngày so với ngày khởi hành
 • Loại giá NEE3M (150USD): Không hạn chế

Việt Nam - Luân Ðôn: khứ hồi thấp nhất từ 480 USD
Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Ttùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Việt Nam – Luân Ðôn hạng D

2625USD/vé khứ hồi hạng thương gia

Việt Nam – Luân Ðôn hạng N mùa thấp điểm

585USD/vé khứ hồi hạng phổ thông

Việt Nam – Luân Ðôn hạng N mùa cao điểm

670USD/vé khứ hồi hạng phổ thông

Việt Nam – Luân Ðôn hạng R mùa thấp điểm

480USD/vé khứ hồi hạng phổ thông

Việt Nam – Luân Ðôn du học

550USD/vé một chiều hạng phổ thông

Hạng ghế

Thương gia/ Phổ thông

Ngày xuất vé

29/06/2012 -31/12/2012

Ngày khởi hành của hành trình

 • Giá hạng D- thương gia: 29/06-31/12/2012
 • Giá hạng N mùa thấp điểm: 29/06-31/07/2012 và 04/09- 20/02/2013
 • Giá hạng N mùa cao điểm: 01/08-03/09/2012
 • Giá hạng R: 01/11/2012 – 31/12/2012
 • Giá du học: 29/06-31/03/2013

Thời gian dừng tối đa

 • Giá thương gia: 1 năm
 • Giá phổ thông: 3 tháng
 • Giá du học: 1 năm

Thay đổi đặt chỗ

 • Các giá khách lẻ: Ðược phép với phí 100USD
 • Giá du học: Ðược phép với phí 50USD

Ðổi hành trình

 • Các giá khách lẻ: Ðược phép với phí 100USD
 • Giá du học: Ðược phép với phí 50USD

Gia hạn vé

Không được phép

Hoàn vé

 • Các giá khách lẻ: Ðược phép với phí 100USD
 • Giá du học: Ðược phép với phí 50USD

Khuyến mại thương gia Tp Hồ Chí Minh - Ðông Nam Á
Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Tp. Hồ Chí Minh – Bangkok

299USD/khứ hồi

Tp. Hồ Chí Minh – Singapore/Kuala Lumpur

399USD/khứ hồi

Hạng ghế

Thương gia

Ngày xuất vé

27/04/2012-31/12/2012

Ngày khởi hành

27/05/2012-31/12/2012

Thời gian dừng tối đa

Không áp dụng

Thay đổi đặt chỗ, hành trình, gia hạn vé, hoàn vé

Ðược phép

Tp Hồ Chí Minh - Ðông Nam Á: Khứ hồi thấp nhất từ 19 USD
Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.

Tp. Hồ Chí Minh – Bangkok - Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh – Singapore - Tp. Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh – Kula Lumpur - Tp. Hồ Chí Minh

60USD (Hạng Q)
60USD (Hạng Q), 29USD (Hạng P)
60USD(Hạng Q), 19USD (Hạng P)

Hạng ghế

Phổ thông

Ngày xuất vé:

30/05/2012-30/11/2012

 • Loại giá Hạng P: vé phải được xuất trước 60 ngày so với ngày khởi hành
 • Loại giá Hạng Q: vé phải được xuất trước 30 ngày so với ngày khởi hành

Ngày khởi hành:

27/05/2012 – 31/12/2012

Thời gian dừng tối đa:

14 ngày

Thay đổi đặt chỗ

 • Giá hạng P: Không được phép
 • Giá hạng Q:
  • Thay đổi trước/vào 30 ngày so với ngày khởi hành: được phép với phí 30USD
  • Thay đổi vào các thời gian áp dụng khác: không được phép

Ðổi hành trình

Không được phép

Gia hạn vé

Không được phép

Hoàn vé

Không được phép

Thời gian không áp dụng

 • Tp.HCM-Bangkok-Tp.HCM: từ 01/06/2012 đến hết 04/09/2012
 • Tp.HCM-Singapore/Kula Lumpur-Tp.HCM:
  • từ 01/06/2012 đến hết 31/07/2012
  • từ 31/08/2012 đến hết 04/09/2012

Hà Nội - Ðông Nam Á: Khứ hồi thấp nhất từ 60 USD
Giá vé khuyến mại đặc biệt dành cho khách mua xa ngày. Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí.

Hà Nội – Bangkok – Hà Nội: 
60 USD (Hạng Q)
Hà Nội – Kuala Lumpur – Hà Nội: 
79 USD(Hạng P), 99USD (Hạng Q)
Hà Nội – Singapore – Hà Nội: 
99USD (Hạng Q)

Hạng ghế

Phổ thông

Ngày xuất vé

10/05/2012 – 30/11/2012

 • Loại giá Hạng P: vé phải được xuất trước 60 ngày so với ngày khởi hành
 • Loại giá Hạng Q: vé phải được xuất trước 30 ngày so với ngày khởi hành

Ngày khởi hành

27/05/2012 – 31/12/2012

Thời gian dừng tối đa

14 ngày

Thay đổi đặt chỗ

1. Ðối với hành trình đến Kuala Lumpur loại giá Hạng P: Không được phép

2. Các hành trình và loại giá khác:

 • Thay đổi trước/vào 30 ngày so với ngày khởi hành: được phép với phí 30USD
 • Thay đổi vào các thời gian áp dụng khác: không được phép

Ðổi hành trình

Không được phép

Gia hạn vé

Không được phép.

Hoàn vé

Không được phép.

Thời gian không áp dụng

1. Hà nội – Bangkok – Hà nội: từ 01/06/2012 đến hết 04/09/2012.

2. Hà nội – Singapore/Kuala Lumpur – Hà nội

 • từ 01/06/2012 đến hết 31/07/2012
 • từ 31/08/2012 đến hết 04/09/2012

Theo: dulichvietnam


Ghi chú:

Giá vé chưa bao gồm các loại thuế và lệ phí. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng.
Gửi thông điệp đến Haiphong Tourism

Gửi cho tôi một bản vào email Gửi đi
Trách nhiệm
Tất cả các thông tin có sẵn trên trang web này liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Bởi vì thông tin phải chịu trách nhiệm thay đổi theo thời gian bạn không nên dựa vào thông tin trên trang web này nhưng nên kiểm tra tính chính xác của thông tin với các nhà cung cấp có liên quan. Du lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại phát sinh liên quan đến thông tin cung cấp cho nó.

Bạn đã có tài khoảng tại dulichhaiphong.gov.vn? Hãy hoặc để có thể gửi yêu cầu này.

 • Liên hệ quảng cáo

  158 x 298
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)