Du lịch Hải Phòng

Holiday View Hotel

Địa chỉ: Road 1/4 Cat Ba Island, Hai Phong City, Vietnam

Phone: 043. 5542855

Email: tdp@megastarmedia.net

Website: http://www.saigonholiday.com

The Holiday View Hotel Cat Ba is located on the main road close to the beach, on Cat Ba Island. Overlooking the spectacular Lan Ha Bay and the sea, the Holiday View Hotel offers well designed rooms and convenient facilities.Holiday View Hotel is located on the main road of Cat Ba Island, 0.5 km away from the ferry terminal, overlooking the beautiful Lan Ha basin, easily accessible to nearby beaches Cat Co 1, 2 and 3.
Bao gồm:

Red Sail Restaurant, located on the second floor, offers you wide varieties of international dishes for lunch and dinner.
The 24-hours Panorama Restaurant, located on the 13th floors, offer you many temping selections of traditional Vietnamese food and fresh delicate seafood.


Gửi thông điệp đến Haiphong Tourism

Gửi cho tôi một bản vào email Gửi đi
Trách nhiệm
Tất cả các thông tin có sẵn trên trang web này liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Bởi vì thông tin phải chịu trách nhiệm thay đổi theo thời gian bạn không nên dựa vào thông tin trên trang web này nhưng nên kiểm tra tính chính xác của thông tin với các nhà cung cấp có liên quan. Du lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại phát sinh liên quan đến thông tin cung cấp cho nó.

Bạn đã có tài khoảng tại dulichhaiphong.gov.vn? Hãy hoặc để có thể gửi yêu cầu này.

  • Liên hệ quảng cáo

    158 x 298
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)