Du lịch Hải Phòng

Do Son Hotels & Resorts

Địa chỉ: Haiphong city

Phone: +84.31.3864888

Email: sales@dosonresorthotel.com.vn

Website: http://www.dosonresorthotel.com.vn/

Ideally and peacefully situated in the Green Valley, Zone 3, Do Son, one of the most famous and fascinating landscapes in Vietnam, Doson Resort belonging to Haiphong Joint Venture International Tourist Corp. is the second home to anyone who desires to discover its breathtaking beauty of nature or to drive away the irritating stress as well as to inspire the creation and interesting ideas.
Bao gồm:

Prices are inclusive of service charge and all Haiphong government taxes.


Gửi thông điệp đến Haiphong Tourism

Gửi cho tôi một bản vào email Gửi đi
Trách nhiệm
Tất cả các thông tin có sẵn trên trang web này liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Bởi vì thông tin phải chịu trách nhiệm thay đổi theo thời gian bạn không nên dựa vào thông tin trên trang web này nhưng nên kiểm tra tính chính xác của thông tin với các nhà cung cấp có liên quan. Du lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại phát sinh liên quan đến thông tin cung cấp cho nó.

Bạn đã có tài khoảng tại dulichhaiphong.gov.vn? Hãy hoặc để có thể gửi yêu cầu này.

  • Liên hệ quảng cáo

    158 x 298
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)