Du lịch Hải Phòng

Ha Noi - Ha Long - Hai Phong - Ha Noi

Địa chỉ: 11 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Phone: [+84] [0] 31 3853593

Email: hoangvietco@hcm.fpt.vn

Website: http://www.thehetretravel.com

Halong Bay is a World Natural Heritage Site and ranked as one of the most beautiful places on our earth.The mountainous Sapa is an incredible blend of colourful , cultural mosaics and inspiring landscapes of highland.
Bao gồm:

HANOI-HALONG-HAIPHONG-HANOI - Itinerary in Brief


Gửi thông điệp đến Haiphong Tourism

Gửi cho tôi một bản vào email Gửi đi
Trách nhiệm
Tất cả các thông tin có sẵn trên trang web này liên quan đến sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Bởi vì thông tin phải chịu trách nhiệm thay đổi theo thời gian bạn không nên dựa vào thông tin trên trang web này nhưng nên kiểm tra tính chính xác của thông tin với các nhà cung cấp có liên quan. Du lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại phát sinh liên quan đến thông tin cung cấp cho nó.

Bạn đã có tài khoảng tại dulichhaiphong.gov.vn? Hãy hoặc để có thể gửi yêu cầu này.

  • Liên hệ quảng cáo

    158 x 298
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)