Du lịch Hải Phòng

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN CÁC VỊNH THUỘC QUẦN ĐẢO CÁT BÀ

Cập nhật: 07/12/2018

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa ký Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, quy định về việc quản lý các hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, bao gồm quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động khác có ảnh hưởng đến môi trường du lịch, môi trường vùng vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Theo đó, ngoài các quy định chung, nội dung Quy chế bao gồm các quy định cụ thể đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sử dụng phương tiện thủy nội địa; quy định về tàu du lịch; quy định về cảng, bến và cấp phép cho tàu du lịch vào, rời cảng, bến đón, trả khách; dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan khác. Đặc biệt, các quy định về tàu du lịch (bao gồm quy định về an toàn, kỹ thuật, trang thiết bị và hoạt động đối với tàu du lịch, nhà hàng nổi và khách sạn nổi; quy định về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch và xếp hạng tàu thủy lưu trú du lịch, nhà hàng nổi, khách sạn nổi…) khi có hiệu lực sẽ góp phần chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về tàu du lịch trên địa bàn thành phố hiện nay.

                                                                                                                                                                                                                                         Phạm Hà

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)