Du lịch Hải Phòng

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Thời gian: 10/09/2020 20/09/2020

Cơ quan tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao Và du lịch Hải Dương

Địa điểm: Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Điện thoại: 0965451990

Email: haiduongtpic@gmail.com

Cơ quan phối hợp: Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch Hải Dương - Ban quản lý Khu di tích

Trạng thái:
« Kết quả trước Xem tất cả sự kiện trong Sự kiện Văn hóa Kết quả sau »

Top sự kiện

Cái nhìn tổng quát và chi tiết về các sự kiện đã đang và sẽ diễn ra ở Hải Phòng. Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện theo ngày tháng, danh mục và khu vực.
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)