Du lịch Hải Phòng

Liên hoan Du lịch Hải Phòng - Đồ Sơn biển gọi

Thời gian: 29/04/2020 30/04/2020

Cơ quan tổ chức: UBND Quận Đồ Sơn

Địa điểm: Khu du lịch Đồ Sơn

Điện thoại: 0313 569 564

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Website: www.dulichhaiphong.gov.vn

Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

Trạng thái:


Đang cập nhật« Kết quả trước Xem tất cả sự kiện trong Sự kiện Du lịch Kết quả sau »

Top sự kiện

Cái nhìn tổng quát và chi tiết về các sự kiện đã đang và sẽ diễn ra ở Hải Phòng. Bạn có thể tìm kiếm các sự kiện theo ngày tháng, danh mục và khu vực.
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)