Du lịch Hải Phòng

Liên hệ

Website chính thức về thông tin du lịch Hải Phòng.

Địa chỉ: 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: +84.31.2299.799

Email: sodulich@haiphong.gov.vn

Website: http://www.dulichhaiphong.gov.vn

Tiêu đề*

Email*

Điện thoại*

Địa chỉ*

Quốc gia*

Tiêu đề*

Thời gian tốt để gọi điện thoại?

Nội dung*

 

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)