Du lịch Hải Phòng

Di tích đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Cùng với quá trình hình thành vùng đất con người. Ở mỗi vùng miền trên đất nước ta, các di tích hiện còn tồn tại đến nay luôn gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng làng, giữ nước, chống giậc ngoại xâm cũng như truyền thống văn hóa mang đậm nét bản sắc dân tộc của cộng đồng dân cư địa phương có di tích. Cụ thề hơn, các di tích ấy thường là ng thờ phụng thần linh gắn với tôn giáo hoặc tín ngưởng và tùy theo đối tượng. nội dung thờ tự mà có các tên gọi khác nhau cho phù hợp.

Các di tích có tên gọi là đền thường là ng thờ thánh hoặc những nhân vật lịch sử đã được thẩn thánh hóa và tên gọi cũng có khá nhiều loại. Có loại hình lớn cả về mật bằng lẫn ý nghĩa. Có thể kể tới như đền Hùng, đền Gióng. (đền Vua Đinh. Vua Lê, đền Lý Bát Đế hay đền Kiếp Bạc... Cũng có khi đền gắn với việc thờ các thần linh hoặc những nhân vật lịch sử của địa phương được kính trọng và làm thiêng hóa theo thời gian.

Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở làng Trung Am. xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. thành phố Hải Phòng cũng có lịch sử hình thành và phát triển chung gắn liền với hệ thống các di tích trên phạm vi cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bằng châu thổ Băc bộ

Tên gọi đề thờ Nguyễn Bỉnh Khêm xuất phát từ một căn nguyên lịch sử là: Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 mất 1585 quê ở tổng Thượng Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương. nay là thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Năm  1535 thi đỗ Trạng Nguyên vào thời Mạc , đời vua Mạc Đăng Doanh và được bổ chức Đông các Hiệu Thư, sau thăng lên làm Tả thị Bộ Hình kiêm chức các Đại Học sỹ. Tiếp lại được thăng lên Thượng thư Bộ Lại Thái Phó tước Trình Tuyền Hầu, được gia phong là Trình Quốc Cống nên được gọi là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 1564 cáo quan về quê trí sĩ mở trường dạy học. làm cầu, mở quán Trung Tân cho ngưởi di đường lảm ng nghi ngg. Năm 1585 Nguyễn Bỉnh Khiêm mất (thọ 95 tuôi). Khi nghe tin Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời, Vua Mạc lúc đó là Mạc Mậu Hợp đả sai Ứng vương Mạc Đồn Nhượng, phụ chính triều đình làm Khâm sai cùng với văn võ bá quan về dự lễ tế truyphong, vua Mạc ban cho sở tại 3.000 quan tiền để lập đền thờ cúng. Đền được dựng trước khu nhà ở là đình quan Trạng và đích thân Vua Mạc đề biển ngạch! "Mạc triều Trạng nguyên Tê tướng từ” (Nghĩa là đền thờ quan Trạng nguyên – Tể tướng của triều Mạc). Từ biển ngạch do Vua Mạc đề này, nhân dân thường gọi là Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ghi chép về ng thờ tự này, tập sách "Từ điển Bách khoa địa danh Hải Phòng" xuất bản năm 1997, mục Trung Am, trang 444 có ghi là: "Đền Trung Am, xã Lý Học đã được xêp hạng là di tích lịch sứ văn hóa". Tên gọi truyền khẩu thì có khá nhiều như đền quan Trạng, đền thờ Trạng Trình...

Năm 1991, tại Quyết định số 1057/QĐ ngày 14/6/199 K Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định xếp hạng ngôi đền là di tích lịch sử cấp quốc gia với tên gọi là: Di tích Lịch sử Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Năm 2015. Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch đã đồng ý cho phép thành phố Hải Phòng lập hồ sơ khoa học đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm là di tích quốc gia đặc biệt. Trong quá trình tiến hành công tác nghiên cứu. sưu tẩm. khảo sát các nguồn tư liệu cũng như hiện trạng khu di tích, Báo tàng Hải Phòng. đơn vị được Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ lập hồ sơ nhận thấy: Bên cạnh ngôi đền thờ còn có các khu vực phụ cận của di tích quốc gia đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại làng Trung Am, xã Lý Học. huyện Vĩnh Bảo. Các di tích nảy đều có liên quan mật thiết đền cuộc đời, sự nghiệp của Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm rất có giá trị lịch sử văn hóa như tháp bút Kình Thiên, ng mà học trờ của Trạng nguyên xây dựng từ cách đây hơn 400 năm đế tôn vinh thầy học của mình. Ngoài ra, gần ngôi đền, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn xây dựng lên quán Trung Tân để cho khách bộ hành nghỉ ngg và tấm bia đá Trung Tân quán bi ký (phục dựng) giúp cho khách tham quan tìm hiểu về địa danh rất nôi tiếng này. Thểm nữa, ngay sau đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có đền thờ thân phụ. thân mẫu của Trạng nguyên (phục dựng) quymô rất lớn làm bằng gỗ lim tạo thành khu di tích với các đơn nguyên kiến trúc nằm ở khu vực phụ cận, liền kề với di tích đền thờ cần được quyhoạch, bảo vệ. Đây đều là những di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để phù hợp với tên gọi của di tích đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia năm 1991, Bảo tàng Hải Phòng đề nghị vần lấy gọi cũ là: Di tích Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Báo, thành phổ Hải Phòng là tên gọi chính thức của di tích.

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)