Du lịch Hải Phòng

Nông nghiệp - Thủy sản

Trong những năm qua, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo đảm an ninh lương thực. Từng bước đổi mới mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp phục vụ đô thị (hình thành các vành đai rau sạch, hoa và cây cảnh, quả…), việc đưa công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp sôi nổi và đạt những bước tiến quan trọng. Thành phố xây dựng khu phát triển nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên với quy mô và công nghệ hiện đại nhất miền Bắc. Các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học được nhân rộng. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 2000 ha đất canh tác áp dụng công nghệ trồng cây có vòm che, màng phủ nông nghiệp. 10.000 ha đất canh tác có thể sản xuất 3-4 vụ/ năm, cho thu nhập trên một đơn vị canh tác hơn 50 triệu đồng/ ha/ năm.

Toàn thành phố đã có vùng rau xanh tập trung với tổng diện tích gần 15.000 ha; vùng lúa cao sản và lúa chất lượng rộng hơn 30 nghìn ha ở các huyện ngoại thành. Tại các vùng sản xuất tập trung này, nhiều công nghệ mới được nhanh chóng áp dụng như: giống mới, nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới…để tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt phục vụ đô thị...

Cùng với phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa, thành phố đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản ở cả 3 khu vực: nuôi thâm canh, bán thâm canh, phát triển nuôi trên biển, nuôi nước ngọt;  phát triển nhanh đội tàu có đầu tư kỹ thuật, thiết bị mới, đủ năng lực ra khơi và mang lại hiệu quả. Tổ chức tốt hệ thống dịch vụ hậu cần thủy sản phục vụ có hiệu quả cho nuôi trồng và khai thác.

Chế biến thủy sản

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong đánh bắt, nuôi trồng và chế biến đạt kết quả tích cực. Vai trò là trung tâm sản xuất giống thủy – hải sản ở miền Bắc ngày càng được khẳng định. Triển khai tốt Dự án dịch vụ hậu cần nghề cá Bạch Long Vĩ giai đoạn 1 và xây dựng cảng, khu neo đậu tàu thuyền nhằm xây dựng huyện đảo này trở thành trung tâm chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tỉnh phía Bắc và Trung bộ.

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)