Du lịch Hải Phòng

Bảo Hoàn (Nguyễn Văn Hoàn)

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn sinh năm 1910 tại làng Dư Hàng nay là xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, Hải Phòng. Sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản trí thức. Năm 1921 được gia đình cho đi học tại trường tiểu học Hải An. Năm 1927 -1929, tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng yêu nước ở Hải Phòng có gây dựng cơ sở trong giới học sinh. Đồng chí tham gia vào tổ chức này và hoạt động trong nhóm học sinh.

Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Chí Chử, Bảo Hoàn cùng nhóm Việt Nam Quốc dân Đảng có một số hoạt động tuyên truyền, gây ảnh hưởng cho Việt Nam Quốc dân Đảng trong học sinh các trường Hải An, Bonnal, in và rải truyền đơn vận động một số tiểu thương tiểu chủ ủng hộ hoạt động của đảng này. Sau khi Việt Nam Quốc dân Đảng yêu nước tại Hải Phòng bị tan vỡ, Nguyễn Văn Hoàn được Hoàng Sĩ Yết người cùng làng tuyên truyền giác ngộ và kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam (10 1930). Sau khi chuyển sang Đảng cộng sản đồng chí sinh hoạt Đảng với chi bộ đường phố Cát Cụt, chủ yếu hoạt động trong khu vực nội thành. Cùng với các đảng viên trong chi bộ, đồng chí đã tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động cách mạng trong công nhân, học sinh. Cuối năm 1931, thì bị địch bắt giam tại nhà tù Hải Phòng, Hoả Lò Hà Nội và cuối cùng đày đi Côn Đảo.

 Đầu năm 1937 đồng chí ra khỏi nhà tù đế quốc và về sinh sống tại làng Dư Hàng, được một thời gian thì bắt được liên lạc với Nguyễn Văn Cúc (tức đồng chí Nguyễn Văn Linh). Đồng chí Cúc phân công Nguyễn Văn Hoàn làm việc tại hiệu may Bình Dân (nhà đồng chí Thoảng - phố Cầu Đất) lúc này là cơ sở của Thành uỷ Hải Phòng. Sau đó, đồng chí lại được phân công sang chi nhánh báo Đảng tại đường Cát Dài. Những năm 1937 1939, đồng chí tích cực tham gia tuyên truyền, cổ động bán báo chí công khai của Đảng trong công nhân học sinh.

 Cuối năm 1939, thực dân Pháp đàn áp phong trào cách mạng, đóng cửa các tờ báo công khai của Đảng. Chúng bắt giam Nguyễn Văn Hoàn sau đó kết án quản thúc 20 năm tại làng Dư Hàng. Sau một thời gian ở tại làng Bảo Hoàn bỏ trốn vào Nam bộ (quê ông nội). Sau khi cách mạng tháng Tám thành công thì tham gia kháng chiến trong lực lượng cảnh sát xung phong tại Thủ Đức. Đầu năm 1946 thì chuyển sang làm công tác tuyên truyền của đảng bộ Tây Ninh cho đến ngày tập kết ra Bắc (8/1954).

Sau khi tập kết ra Bắc, đồng chí được phân công làm cán bộ tổ chức của trường Đai học nhân dân, sau đó được cử tham gia công tác cải cách ruộng đất.  Năm 1960, đồng chí được về công tác tại Hải Phòng, phụ trách cải tạo ngành giao thông, sau đó  được chuyển về công tác tại Uỷ ban hành chính thành phố. Tháng 10/1983 đồng chí nghỉ công tác về sinh sống những năm cuối đời tại làng Dư Hàng.

Với những thành tích tham gia hoạt động cách mạng từ sớm, đồng chí đã được tặng bằng có công với nước.

Liên hệ quảng cáo

300 x 120

Liên hệ quảng cáo

350 x 250
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)