Du lịch Hải Phòng

Đoàn ca múa Hải Phòng

Phố Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)