Du lịch Hải Phòng

Đoàn kịch nói Hải Phòng

65 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)