Du lịch Hải Phòng

Lịch tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội, Hà Nội - Hải Phòng

Số 75 Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

 

                                            Bảng giờ tàu hỏa Hải Phòng - Hà Nội

 
  

 Mác tàu

Giờ chạy hàng ngày tại Ga Hải Phòng

Giờ đến Ga 

Ga đỗ nhận hành khách, hành lý

LP2 (Nhanh)

6h05

Long Biên 8h36

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm

LP6 (Nhanh)

9h05

Long Biên 11h26 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)

-Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội)

LP8 (Nhanh)

15h00

Long Biên 17h34 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết được vào ga HN)

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên

- Nhận VC xe máy đi Gia Lâm ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết nhận về Hà Nội )

HP2 (Nhanh)

18h45

Hà Nội 21h10

- Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Gia Lâm, Hà Nội

- Nhận VC xe máy đi Hà Nội

 

                                              Bảng giờ tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng

 

Mác tàu

Ga xuất phát và giờ chạy hàng ngày

Giờ đến  Ga Hải Phòng

Ga đỗ nhận hành khách, hành lý

HP1(Nhanh)

Hà Nội 6h00

8h22

- Gia Lâm, Hải Dương, Phú Thái, Hải Phòng.

- Nhận xe máy từ HN về Hải Phòng

LP3(Nhanh)

Long Biên 9h20

12h00

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái,THượng Lý, Hải Phòng.

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng

LP5(Nhanh)

Long Biên 15h30 (Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 15h20)

18h00

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng lý,Hải Phòng

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng.( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

LP7(Nhanh)

Long Biên 18h38

(Thứ 7, CN, Lễ, Tết chạy tại ga Hà Nội lúc 17h27)

21h05

- Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý,Hải Phòng

- Nhận xe máy từ Gia Lâm về Hải Phòng ( Thứ 7, CN, Lễ, Tết còn nhận tại Hà Nội )

  Điện thoại cung cấp thông tin về công tác phục vụ  hành khách của Ga Hải Phòng 0313.921333, 0313.920026

  Web bán vé của ngành ĐSVN : www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn, www.vietnamrailway.vn

Theo: Ga Hải Phòng
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)