Du lịch Hải Phòng

Lịch các chuyến bay Hải Phòng ↔ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng ↔ Đà Nẵng

Số 56 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng

* Lịch bay của Vietnam Airlines

- Hải Phòng →Thành phố Hồ Chí Minh:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

10:50

12:50

2

11:50

13:50

3

14:20

16:20

4

16:30

18:30

5

18:00

20:00

- Thành phố Hồ Chí Minh → Hải Phòng:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

08:00

10:00

2

09:00

11:00

3

11:30

13:30

4

13:40

15:40

5

15:10

17:10

- Hải Phòng → Đà Nẵng:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

16:25

18:10

- Đà Nẵng   →  Hải Phòng:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

              14:10             

15:45

* Lịch bay của Jetstar:

- Hải Phòng →Thành phố Hồ Chí Minh:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

Chi tiết chuyến bay

1

10:15

12:10

Bay thẳng 1 giờ 55 phút

2

17:40

19:35

Bay thẳng 1 giờ 55 phút

- Thành phố Hồ Chí Minh → Hải Phòng:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

Chi tiết chuyến bay

1

7:45

9:40

Bay thẳng 1 giờ 55 phút

2

15:10

17:05

Bay thẳng 1 giờ 55 phút

* Lịch bay của Vietjet (Áp dụng từ ngày 28/10/2012 đến ngày 30/03/2013):

- Hải Phòng →Thành phố Hồ Chí Minh:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

12:30

14:25

- Thành phố Hồ Chí Minh → Hải Phòng:

Stt

Thời gian khởi hành

Thời gian đến

1

9:50

11:45

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)