Du lịch Hải Phòng

Dù bay - Cát Bà Resort & Spa

Fell 5 Cat Bi airport, Le Hong Phong, Ngo Quyen District, Hai Phong city

 


Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)