Du lịch Hải Phòng

Cát Bà - Hạ Long 2 Ngày trọn gói

18 Minh Khai Street, Hong Bang District, Hai Phong City

Ngày thứ nhât: Hải Phòng - Cát Bà - Vườn quốc gia Cát Bà - Đi biển

Ngày thứ 2: Cát Bà - Vịnh Hạ Long - Thành phố Hạ Long - Hải Phòng

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)