Du lịch Hải Phòng

Một ngày trải nghiệm đất gốm Chu Đậu, thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)