Du lịch Hải Phòng

Thăm di tích lịch sử Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)