Du lịch Hải Phòng

Khách sạn nghỉ dưỡng sông Giá [Chưa được xếp hạng]

 

Phone: 0313. 963 900 | Fax: Chưa cập nhật

Website:http://songgia.com/

Email:info@songgia.com

Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên

  • Thông tin du lịch Hải Phòng
  • Khách sạn tại bãi cháy
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)