Du lịch Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Trung tâm thực nghiệm Lữ hành-Hướng dẫn)

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng (Trung tâm thực nghiệm Lữ hành-Hướng dẫn)

Tel: (031) 8820585;820613; Fax: (031) 3589336

Email:

Website: www.dulichhaiphong.gov.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)