Du lịch Hải Phòng

Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Vận Tải và Du lịch Mỹ Ngọc

Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Vận Tải và Du lịch Mỹ Ngọc

Tel: 0313 888199/Fax: 0313 888199

Email: minhtuancatba@yahoo.com

Website: tuansailing.com.catba

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)