Du lịch Hải Phòng

Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Công ty TNHH Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng

Tel: (031)3864888

Email: sales@dosonresorthotel.com.vn

Website: http://www.dosonresorthotel.com.vn

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)