Du lịch Hải Phòng

Công ty TNHH Du lịch và TM Bình Minh Phương Đông

Công ty TNHH Du lịch và TM Bình Minh Phương Đông

Tel: (031) 3642858; Fax: (031) 3642857

Email: binhminhphuongdongtravel@gmail.com

Website: www.dulichhaiphong.gov.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)