Du lịch Hải Phòng

Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hải Phòng

Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Hải Phòng

Tel: (031)3.823.102/3.841.009/3.841.431

Fax: 031-3.822.898/96

Email: transtourcohoangyen@gmail.com

Website: http://transtourco.com.vn

Loại hình cung cấp: Dịch vụ hướng dẫn,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)