Du lịch Hải Phòng

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Tel: 02253715469

Email: dulichhalonghp@gmail.com

Website: dulichhaiphong.gov.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Chuyên tour inbound, Chuyên tour outbound,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)