Du lịch Hải Phòng

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Du lịch Hạ Long

Tel: 0313715469/ Fax: 0313 715469

Email: dulichhalonghp@gmail.com

Website: dulichhaiphong.gov.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn, Dịch vụ vé,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)