Du lịch Hải Phòng

Công ty Cổ Phần du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Công ty Cổ Phần du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

Tel: (031)3745415/747332/ Fax: 0313 745415

Fax: 84.313. 745977/745415

Email: trungtamhuongdan@vnn.vn

Website: www.haiphongtoserco.com.vn

Loại hình cung cấp: Chuyên tour nội địa, Dịch vụ vận chuyển, Dịch vụ hướng dẫn, Dịch vụ vé, Chuyên tour outbound,

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)