Du lịch Hải Phòng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Vina shin tại Hải Phòng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại-Xây dựng Vina shin tại Hải Phòng

Tel: (031)3758492

Email: info@haiphongtourism.gov.vn

Website: http://www.dulichhaiphong.gov.vn

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)