Du lịch Hải Phòng

Chính sách bảo mật

(Quy định về Bảo mật này được ban hành phù hợp với pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

Chúng tôi hiểu rằng, bạn, khách hàng của chúng tôi và/hoặc người đến thăm trang web của chúng tôi, rất quan tâm đến tính Bảo mật của thông tin cá nhân bạn. Trong khả năng của mình, chúng tôi tôn trọng và cam kết Bảo mật thông tin cá nhân của bạn, và vì vậy chúng tôi ban hành Quy định về Bảo mật này. Quy định này sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về cách thức chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân riêng tư của bạn trên trang thông tin của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin trong Quy định về Bảo mật này mà không thông báo với bạn. Xin vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để được cập nhật.

Vì sao chúng tôi thu thập thông tin trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập và sử dụng các loại thông tin từ bạn và về bạn, tuy nhiên chúng tôi chỉ hạn chế sử dụng thông tin của bạn trong phạm vi:

 

 • Nhận dạng chính xác khi bạn tiến hành các giao dịch thông tin và giao dich tài chính (nếu có) với http://www.dulichhaiphong.gov.vn, tránh trường hợp những người không được phép sẽ truy nhập thông tin cá nhân và thông tin tài chính của bạn.
 • Hiểu rõ nhu cầu thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của bạn và đề xuất các dịch vụ giúp bạn đạt được mục tiêu về thông tin, sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của bạn, phù hợp với tiêu chuẩn và quy trình hoạt động của chúng tôi.
 • Quản lý đúng đắn hoạt động của website http://www.dulichhaiphong.gov.vn.

 

Thông tin chung được thu thập thông qua website của chúng tôi, phương thức thu thập và cách thức sử dụng thông tin này.

Bạn có thể tùy ý truy cập mọi thông tin trên trang web của chúng tôi khi thuận tiện mà không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, trừ những tính năng và những ứng dụng chỉ dành riêng cho người dùng, khách hàng là thành viên của website http://www.dulichhaiphong.gov.vn. http://www.dulichhaiphong.gov.vn không theo dõi thông tin cá nhân để nhận diện bạn, nhưng thu thập thông tin này trên cơ sở tổng hợp những thông tin về tất cả người dùng truy cập. Những thông tin không phải thông tin cá nhân bao gồm theo dõi số người truy cập trang thông tin hoặc thời gian bạn truy cập trên trang thông tin của chúng tôi.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập các thông tin tổng hợp này là để có thể thực hiện các hoạt động đánh giá trang web cho phép chúng tôi cải thiện tính năng trang thông tin của chúng tôi. Chúng tôi cần thu thập những thông tin tập hợp đó để theo dõi số người truy cập trang web, xác định thời gian khách hàng thường truy cập trang web và nghiên cứu việc thiết kế lại trang thông tin sau này. Khi bạn truy cập trang thông tin của chúng tôi, trang chủ sẽ tự động tạo ra ghi nhận nhật ký phiên truy cập. Chúng tôi sử dụng các nhật ký phiên truy cập này để xác định cách thức Bạn truy cập thông tin trên trang web của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi có thể cấu trúc lại trang thông tin của chúng tôi để bạn dễ dàng tìm lại các thông tin mà bạn thường xem gần đây nhất. Bằng cách theo dõi số lượng truy cập trang thông tin, chúng tôi cũng có thể xác định liệu thông tin mà chúng tôi đang cung cấp có hữu dụng cho bạn hay không.

Dữ liệu được thu thập thông thường là các giao thức Internet (Internet Protocol) mà từ đó bạn đến (mà không chứa các thông tin cá nhân), trang thông tin giới thiệu bạn, trang thông tin bạn đã truy cập, cũng như ngày và thời gian của những lần truy cập đó. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để biên soạn và tổng hợp dữ liệu thống kê và tập hợp phục vụ cho việc thiết kế trang thông tin, nhận dạng những tính năng phổ thông, đo lường hoạt động của trang thông tin và phân tích những kinh nghiệm của bạn nhằm cải tiến trang thông tin của chúng tôi.

Các số liệu về trang web của http://www.dulichhaiphong.gov.vn sẽ được chia sẻ trong phạm vi các cơ quan tổ chức liên kết của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin chia sẻ là dữ liệu tổng hợp và sẽ không bao gồm bất cứ thông tin định dạng cá nhân nào. Khi bạn xem trang thông tin của chúng tôi và các mẩu quảng cáo tương tác, chúng tôi sẽ sử dụng các "nhật ký truy cập trang thông tin - cookie" để thu thập thông tin tập hợp.

“Cookie" là một tập tin văn bản kích thước nhỏ giúp những lần truy cập của bạn vào trang thông tin chúng tôi thêm dễ dàng và nó thực sự có nghĩa đối với bạn. Ví dụ: cookie giúp bạn không phải đăng nhập mỗi khi bạn quay trở lại trang thông tin của chúng tôi. Chúng cũng cho phép chúng tôi cải tiến trang thông tin và quảng cáo phù hợp hơn với lợi ích và sở thích của bạn. Có một số dạng cookie khác nhau. Một "phiên" cookie sẽ chỉ được lưu chỉ trên bộ nhớ làm việc trên máy tính của bạn (RAM) và chỉ tồn tại cho các phần trình duyệt web của bạn mà thôi. Khi bạn đóng các trang thông tin trên trình duyệt của bạn hoặc khi bạn tắt máy tính, các cookie này sẽ biến mất vĩnh viễn. Cookie “vĩnh viễn” sẽ được lưu trên ổ cứng của bạn cho đến một thời điểm cụ thể, có thể là ngày mai, tuần tới hoặc 10 năm nữa. Cookie vĩnh viễn ở trên máy tính bạn cho đến khi a) chúng hết hạn b) chúng được ghi đè lên bằng các cookie mới hơn; hoặc c) bạn dùng thao tác xóa chúng. Những trình duyệt mới nhất có thể được thiết kế không chấp nhận cookie, tuy nhiên, điều này có thể khiến bạn không truy cập được một số tính năng hoặc ứng dụng trên trang thông tin.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào về bạn như tên tuổi, địa chỉ, phương tiện di chuyển, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ trường hợp bạn đồng ý cung cấp. Nếu bạn lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn vẫn có thể truy cập trang thông tin của chúng tôi, tuy nhiên có thể bạn sẽ không thể truy cập được một số tính năng hoặc ứng dụng như thiết lập các cuộc hẹn qua mạng, yêu cầu bảng trích xuất thông tin qua mạng hoặc nhận các thông tin yêu cầu cụ thể, thông tin sản phẩm, dịch vụ.

Mục tiêu chính của chúng tôi khi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi là cung cấp cho bạn những tính năng và dịch vụ hữu dụng và phù hợp với Bạn khi bạn sử dụng các tính năng này của trang web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân để đáp ứng (những) yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ, khi bạn muốn chúng tôi liên lạc với bạn, thông tin cá nhân như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ e-mail, loại yêu cầu và thông tin bổ sung có thể có sẽ được thu thập và sử dụng để đáp ứng các yêu cầu này. Trong một số yêu cầu của bạn, thông báo qua e-mail có thể được kích hoạt để thông báo với bạn về việc nhận các yêu cầu của bạn. Đó là trường hợp mà bạn chọn e-mail là phương thức liên lạc để chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trên trang thông tin của chúng tôi được sử dụng theo Quy định Bảo mật này và được sử dụng để:

 

 • Đáp ứng các yêu cầu như gửi tài liệu giới thiệu và quảng bá sản phẩm, bao gồm e-mail và các thông tin khác.
 • Đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể, và các giao nhận yêu cầu liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ví dụ như yêu cầu một buổi hẹn, yêu cầu cung cấp thông tin về giá phòng nghỉ, giá một số dịch vụ khác.
 • Phản hồi góp ý hoặc yêu cầu thông tin của bạn. - Đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Liên lạc với bạn về các dịch vụ tài chính do chúng tôi cung cấp, khi cần thiết.
 • Phân tích trang thông tin để hoàn thiện phần trình bày, nội dung trang thông tin các dịch vụ và đề xuất dịch vụ.
 • Xây dựng dữ liệu người sử dụng trữ trong cơ sở dữ liệu hoặc dùng để cung cấp sản phẩm dịch vụ cho bạn cũng như nhữn thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm, chẳng hạn như giới thiệu dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các thông tin khác.
 • Tương thích thông cá nhân thu thập tại đây với thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập trực tiếp.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật.

 

Cam kết của chúng tôi

Website Du Lịch Hải Phòng cam kết đảm bảo Bảo mật các thông tin cá nhân của bạn. Để bảo mật các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hạn chế việc truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách chỉ cho phép các nhân viên cần phải biết thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc dùng cho kiểm toán, kiểm soát nội bộ của http://www.dulichhaiphong.gov.vn và cho mục đích tuân thủ pháp luật. Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi phương tiện vật chất, kỹ thuật và quy trình bảo mật theo yêu đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ 3

Quy định về Bảo mật này áp dụng cho các khách hàng đăng ký hoặc chỉ ghé thăm các trang thông tin liên kết của http://www.dulichhaiphong.gov.vn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân do bạn cung cấp và làm việc với bên thứ ba giúp cho các thành viên của chúng tôi có cơ hội kinh doanh qua thư, e-mail, tiếp thị qua điện thoại. Các đơn vị kinh doanh này có thể bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng tiếp thị trực tiếp, như tra cứu và tham chiếu, gia tăng dữ liệu, ngăn chặn và xác nhận dữ liệu và tiếp thị qua e-mail.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hải Phòng, Cơ quan chủ quản của website: Du Lịch Hải Phòng (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng) có thể tiết lộ thông tin của Bạn cho các đơn vị kinh doanh liên quan đến Trung tâm. Nếu khách hàng có tài khoản giao dịch hoặc khoản vay với Trung tâm, Trung tâm có thể chia sẻ thông tin giao dịch của tài khoản hoặc Trung tâm cũng chia sẻ với họ những thông tin cá nhân riêng tư của những khách hàng này, ví dụ như thông tin nhận được từ những đơn, mẫu biểu, tài liệu và thông tin khác nhận được từ các phòng ban tín dụng. Website Du Lịch Hải Phòng không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân riêng tư của khách hàng hiện thời hoặc khách cũ cho các bên thứ ba không liên quan, trừ trường hợp theo yêu cầu hoặc được phép của pháp luật Việt Nam. Sau đây là một vài ví dụ:

- Website Du Lịch Hải Phòng có thể chia sẻ thông tin cá nhân riêng tư với các bên thứ ba không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ cần thiết cho tài khoản bạn hoạt động thường xuyên, ví dụ như truy xuất dữ liệu, dịch vụ tín dụng và ngăn chặn lừa đảo.

- Website http://www.dulichhaiphong.gov.vn cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân riêng tư với các bên thứ ba không liên kết để thực hiện dịch vụ tiếp thị cho chúng tôi hoặc chia sẻ với các doanh nghiệp thành viên, các tổ chức tài chính mà Du Lịch Hải Phòng có hoặc có thể có thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Trong tất cả các trường hợp như vậy, bên thứ ba được nhận thông tin cá nhân riêng tư này phải bảo mật các thông tin đó và chỉ sử dụng đúng mục đích được yêu cầu khi nhận được thông tin đó. Website Du Lịch Hải Phòng cũng có thể chia sẻ thông tin khi được phép hoặc yêu cầu của pháp luật, phán quyết của tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước khác hoặc cho các báo cáo, kiểm toán theo quy định hoặc khi được bạn đồng ý.

Bảo mật thông tin cá nhân Website Du Lịch Hải Phòng sẽ cẩn thận bảo mật mọi thông tin. Website Du Lịch Hải Phòng sẽ thiết lập các hệ thống vật chất, kỹ thuật và quy trình kĩ thuật và các biện pháp kiểm soát để bảo mật các thông tin cá nhân của bạn theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Nhân viên của website Du Lịch Hải Phòng được huấn luyện phải luôn luôn và ưu tiên bảo mật thông tin của người sử dụng. Đường dẫn đến trang thông tin khác Trang thông tin có chứa các đường dẫn đến trang thông tin khác nhưng không phải là trang thông tin của website Du Lịch Hải Phòng hoặc do Du Lịch Hải Phòng quản lý. Vui lòng lưu ý rằng website Du Lịch Hải Phòng không chịu trách nhiệm về Quy định về Bảo mật bảo mật hoặc nội dung, dữ liệu giao dịch trên các trang thông tin khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem Quy định về Bảo mật của các trang thông tin được dẫn đến trước khi bạn cung cấp thông tin của mình cho họ để bạn hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Thay đổi quy định về bảo mật

Nếu chúng tôi thay đổi Quy định về Bảo mật, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên Quy định về Bảo mật này hoặc nơi khác mà chúng tôi cho là phù hợp để bạn có thể biết về những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức sử dụng và trong trường hợp nào chúng tôi tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi có quyền sửa đổi Quy định về Bảo mật này vào bất cứ lúc nào, vì vậy, xin vui lòng kiểm tra thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi cơ bản trong Quy định này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, qua e-mail hoặc bằng cách thức khác.

Thông tin khác

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Quy định về Bảo mật của chúng tôi hoặc về cách thức bảo mật những thông tin cá nhân riêng tư của mình, xin vui lòng liên lạc chúng tôi bằng cách điền vào mẫu "gửi thông tin cho chúng tôi" hoặc theo thông tin sau:

Sở Du lịch Hải Phòng
Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tel : 0225.2299799
E-mail: sodulich@haiphong.gov.vn

© Bản quyền thuộc về Sở Du lịch Hải Phòng. Bản quyền đã được đăng ký

Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)